IREX Medijų raštingumo Baltijos šalyse programa

Medijų raštingumo programa - tai JAV Valstybės departamento programa, administruojama tarptautinės švietimo ir plėtros organizacijos IREX (International Research & Exchanges Board). Pagrindinis programos tikslas Baltijos šalyse – plėtoti kritinio mąstymo, informacijos naudojimo ir atsparumo dezinformacijai įgūdžius. IREX kartu su šešiais Baltijos šalių universitetais parengė naujus žurnalistikos studijų modulius „Žurnalistika dezinformacijos amžiuje“, remiantis IREX parengta medijų raštingumo metodika „Išmok atskirti“.

Programos uždaviniai:
„Išmok atskirti“ metodika

„Išmok atskirti“ (Learn to Discern - L2D) metodika yra IREX sukurta jaunimo mokymo programa, naudojama Ukrainoje, JAV, Baltijos šalyse ir kitur. Pagrindiniai medijų raštingumo ugdymo ir „L2D“ metodikos elementai remiasi įtraukaus ir praktinio ugdymo principais, kuriais akcentuojamas besimokančiųjų informacinių įgūdžių lavinimas, jų psichologinis ir emocinis atsparumas, kritinis mąstymas ir kūrybiškumas.

„L2D“ metodikos pagrindu parengti nauji studijų moduliai „Žurnalistika dezinformacijos amžiuje“ šešiuose Baltijos šalių universitetuose (VDU, Vilniaus universitete, Latvijos universitete, Rygos Stradino universitete, Talino universitete ir Tartu universitete). Šia metodika remiasi ir neformalaus ugdymo programa, skirta jauniesiems medijų raštingumo instruktoriams Baltijos šalyse.

Bendradarbiaudama su IREX VDU Viešosios komunikacijos katedra 2020-2021 m. vykdo medijų raštingumo projektą „Žurnalistikos kokybės stiprinimas ugdant medijų raštingumą Lietuvoje” (Supporting Quality Journalism through Training and Capacity Building in Media Literacy in Lithuania). Projekto tikslas – ugdyti būsimų žurnalistų ir komunikacijos profesionalų medijų raštingumo ir kritinio mąstymo kompetencijas, stiprinti piliečių atsparumą dezinformacijos, netikrų naujienų ir skaitmeninių manipuliacijų sklaidai.

VDU dalyvavimas programoje

Remiantis „L2D“ metodika parengtas naujas studijų dalykas „Žurnalistika dezinformacijos amžiuje“, atnaujinti ir aktualiomis temomis papildyti kiti Viešosios komunikacijos , Ateities medijų ir žurnalistikos bei Integruotos komunikacijos programų studijų dalykai.

Projekto rezultatų sklaidai organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Išmanūs ir autonimiški: naujos skaitmeninės technologijos ir dezinformacijos, saugumo bei reguliavimo iššūkiai“, mokymai pedagogams ir būsimiems žurnalistams, sukurta svetainė SuprastiMedijas.lt

Mūsų katedra bendradarbiaudama su Medijų raštingumo centru (JAV) parengė nuotolinį 90 minučių trukmės kursą skirtą kiekvienam visuomenės nariui.

MediaLit Kit™

Medijų raštingumas tarsi žemėlapis keliautojui, suteikiantis svarbių žinių ir padedantis orientuotis šiuolaikiniame medijų pasaulyje. Medijų raštingumo mokymų programa MediaLit Kit™) supažindins Tave su pagrindinėmis sąvokomis ir įrankiais, reikalingais šiuolaikiniam medijų vartotojui. Minėtą programą sudaro pagrindinės sąvokos ir įrankiai, reikalingi medijų raštingumo ugdymo praktikai. Įgalinti per švietimą – tai pamatinė edukacinė šios programos idėja. Ką įgalinti? Visuomenę, visuomenės narius?

susisiekite |

© 2021 Visos teisės saugomos VDU Viešosios komunikacijos katedra