VDU Viešosios komunikacijos katedra 

Apie mus

VDU Viešosios komunikacijos katedra - ilgametę žurnalistikos bei komunikacijos studijų organizavimo patirtį turinti mokykla bei tarptautiniu mastu pripažintas šios srities mokslinių tyrimų centras. Šiuo metu katedroje organizuojamos ir vykdomos Viešosios komunikacijos bakalauro, Ateities medijų ir žurnalistikos magistrantūros bei Integruotos komunikacijos magistrantūros studijos.

Savo veiklą katedra pradėjo 1998 m., nors  žurnalistikos ir komunikacijos studijų ištakos VDU siekia dar tarpukario Lietuvoje įkurto universiteto laikus, kai 1941–1943 m. čia veikė Sociologijos ir žurnalistikos katedra, pirmoji Lietuvoje. Per pastaruosius du veiklos dešimtmečius suburtas aukščiausios kompetenciijos akademinis personalas, kurį sudaro per tris dešimtis dėstytojų, mokslininkų, patyrusių praktikų bei kviestinių profesorių iš Estijos, Suomijos, Vokietijos, JAV ir kt. Šiuo metu bakalauro ir magistrantūros programose studijuoja per 300 studentų, o mūsų absolventų bendruomenė jau greitai sieks 2000 alumnų. Palaikome ryšius su įvairiais partneriais – kitomis žurnalistikos ir komunikacijos mokyklomis, įvairiomis verslo įmonėmis, tarp jų žiniasklaidos priemonėmis ir komunikacijos agentūromis, nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis asociacijomis, įvairiomis nacionalinėmis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.

Įkurtas 2019 m. Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete po to, kai 2018 m. buvo pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis tarp UNESCO ir VDU.

UNESCO-UNITWIN Centro veikla remiasi UNESCO strateginiais tikslais švietimo, mokslo, kultūros, komunikacijos ir informacijos srityse. Pagrindinis Centro tikslas – vykdyti medijų ir informacinio raštingumo mokslinius tyrimus, mokymus, ekspertinių žinių sklaidą. Tarpuniversitetinis bendradarbiavimas, tarptautinė projektinė veikla, partnerysčių kūrimas, moksliniais tyrimais pagrįstų žinių sklaida, jų populiarinimas ir visuomenės informavimas yra svarbūs šio Centro įsipareigojimai.

Inicijuotame VDU Viešosios komunikacijos katedros mokslininkų pastangomis UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centre vykdomi moksliniai tyrimai, mokymai ir ekspertinė veikla tokiose temose, kaip: viešosios komunikacijos teisės ir laisvės, medijų transformacijos, piliečių dalyvavimas, viešieji diskursai, žurnalistikos ir žiniasklaidos procesai, medijų politika ir visuomenės švietimo klausimai.

Kas mes esame?

Prof. Auksė Balčytienė
Prof. Kristina Juraitė
Prof. Audronė Nugaraitė
Doc. Ignas Kalpokas
Lekt. Rūta Vainauskaitė
Asist. Austėja Žostautaitė
Doc. Jaq Greenspon
Lekt. Giedrė Vaičekauskienė
Doc. Rimvydas Valatka

Turi klausimų - parašyk mums

Sek mus

susisiekite |

© 2021 Visos teisės saugomos VDU Viešosios komunikacijos katedra